Terri van der Velden

Terri van der Velden is de voorzitter van het woonbestuur. Ze woont al 2,5 jaar met plezier in de gele flat. Haar studie International and European Governance heeft haar veel wijsheid gebracht, en samen met een hoop passie en structuur past ze dit toe op haar taken die ze vervult binnen het woonbestuur.

TWCBestuurTerri van der Velden