Femke de Boer

Femke de Boer studeert rechten aan de UU en woont al anderhalf jaar in de oranje flat. Voor het woonbestuur heeft ze beheer over de moestuintjes en activiteiten. Verder houdt Femke van dansen, lezen en gezelligheid.

TWCBestuurFemke de Boer